Аголот на снимање е секогаш важен...

Аголот на снимање е многу важен. Затоа камерманот секогаш треба добро да си ја врши работата. На пример, овие дечки веат знаме, а од оваа снимка може да помислиме дека прават нешто друго...