Пијан и качен на коњ влегол во продавница и барал да купи алкохол

Овој човек или бил премногу пијан да расудува, или не сакал да го остави својот коњ надвор, да не случајно некој му го украде. Решение? Си влегол со коњот во продавницата и барал да купи алкохол за да си се допие.