Овој рибар улови речно чудовиште

Можеби повеќе се цени кога некој риболовец ќе улови риба спортски, со трска, но и овој рибар, иако со мрежа, може да се пофали со страшен улов. Погледнете го само сомот кој го улови...