Русија ќе произведува паметен скутер

Компанијата OCSiAl почнува со производство на смартџетот UJеt, како на „најсовршеното лично превозно средство на планетата“ коешто ќе се прозиведува во 32.000 примероци годишно. Смартџет е малогабаритен лесен електричен мотоцикл кој лесно се расклопува и со кој може да се управува со помош на смартфон. Се произведува од лесна пластична маса од типот на пропилен со додаток на наноматеријали.