Како што велат постарите "Те лаже снагата" - така и во уличните тепачки

Малиот го "растурил" двојно повисокиот и постар силеџија од него. Иако можеби на прв поглед изгледа дека помалото дете ќе "го изеде ќутекот" и ќе си оди дома со плачење - сепак, не е секогаш така.