Тој ги фотографира светски познатите имиња зад кои се кријат сосема “обични” луѓе

Овие луѓе имаат нешто заедничко со големите светски ѕвезди – тие го делат истото име, но се занимаваат со потполно различни работи. Трој Гудал на момент ги претворил овие личности во нивните славни истоименици.