Хипстери од камен - Leo Caillard

Кога историјата и сегашноста ќе се спојат...