Добив луда идеја да фотографирам коњи одоздола, еве го резултатот од мојата најтешката фотосесија - Andrius Burba

Добив луда идеја да фотографирам коњи одоздола, еве го резултатот од мојата најтешката фотосесија - Andrius Burba