Луѓето ги отвораат своите локали за животните откако Истанбул го погоди силена снежна бура