Човеков плете џемпери од различни локации, а потоа иде и се фотографира со нив!