"Потрошив две години фотографирајќи ја зимата во Финска.."