Фотограф ги замоли славните да ги откријат своите "јавни" и "приватни" лица..